ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R95.00 ZAR
1 سال
N/A
R145.00 ZAR
1 سال
.com
R399.00 ZAR
1 سال
R399.00 ZAR
1 سال
R500.00 ZAR
1 سال
.net
R450.00 ZAR
1 سال
R450.00 ZAR
1 سال
R450.00 ZAR
1 سال
.org
R399.00 ZAR
1 سال
R399.00 ZAR
1 سال
R399.00 ZAR
1 سال
.org.za
R99.00 ZAR
1 سال
R99.00 ZAR
1 سال
R145.00 ZAR
1 سال
.net.za
R99.00 ZAR
1 سال
R99.00 ZAR
1 سال
R145.00 ZAR
1 سال
.web.za
R99.00 ZAR
1 سال
R99.00 ZAR
1 سال
R145.00 ZAR
1 سال
.co
R599.00 ZAR
1 سال
R599.00 ZAR
1 سال
R599.00 ZAR
1 سال
.info
R395.00 ZAR
1 سال
R395.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains